Thời Mạt Pháp

Video bài giảng Thời Mạt Pháp được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết tại CHÙA THIÊN HÒA – 56 Yersin – TP. Nha Trang

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019