Thông – Thầy Thích Thiện Xuân

Chúng ta có sáu căn: Nhãn, nhĩ, Tỷ, Thiệt, thân và ý. Đâu phải ngồi cầu nguyện nước mắt chảy rồng rồng mà đạt được kết quả Thông mà cần phải tập luyện (Ví dụ: Thiên Nhãn Thông)

Pháp thoại chủ đề THÔNG

thong thay thich thien xuan giang o hien nhu tinh thatĐược giảng bởi thầy Thích Thiện Xuân tại Hiền Như Tịnh Thất bang California, Hoa Kỳ

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019