Tịnh Độ vấn đáp 12 – Người đi chùa Tội nhiều hơn người ở nhà ?

Giải nghi Phật học qua buổi Tịnh Độ vấn đáp

Buổi thắc mắc và trả lời trực tiếp về pháp môn Tịnh Độ Vấn Đáp tại chùa Giác Linh còn gọi là chùa Dơi, do thầy Thích Trí Huệ giáo thọ

tinh do van dap 12 nguoi di chua nhieu toi

Các câu hỏi trong buổi Tịnh Độ Vấn Đáp

  • Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin thầy cho con hỏi, con nghe người ta nói những người đi chùa tội nhiều hơn những người ở nhà. Con xin thầy hoan hỷ giải thích.
  • Có người nói phật Di Đà Thọ ký cho Phật Thích Ca, có đúng như vậy không? – 19:39
  • Bạch thầy cho con hỏi nhà thờ Phật chính giữa mình ngủ một bên đức Phật, vậy có tội không – 20:46
  • Bạch thầy, mỗi lần con mặc già lam thì mọi người xúm lại nói tu gì mà tu, tu hú thì có. Vậy là phải đi mình đang trả bớt nghiệp không – 44:45
Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019