Tịnh độ vấn đáp 3 (thọ Bồ Tát giới) – Thầy Thích Trí Huệ giáo thọ

Giảng pháp môn tịnh độ bởi thầy Thích Trí Huệ

Đạo tràng niệm Phật chùa Bửu Sanh tổ chức buổi Tịnh Độ Vấn Đáp 3 bởi thầy Thích Trí Huệ giáo thọ trong khóa tu một ngày an lạc

tinh do van dap 3 tho bo tat gioi

Ý chính buổi tịnh độ vấn đáp 3

Tu tập tránh sát sanh con biết điều đó, nhưng con kiến hoặc con muỗi thấy rất khó chịu. Như nồi cơm nó chui vô đầy nghẹt hết trơn, giờ con nên làm sao?

Con có người thân lúc mất nằm nghiêng bên phải nhưng ban hộ niệm nói vẫn để cho bà nằm yên khi hộ niệm xong rồi sửa lại nhưng niệm Phật 8 giờ rồi mà không mềm, nhà hòm kéo ra vẫn không được. Vậy linh hồn có nổi sân không?

Bạn Phật tử kêu con thọ Bồ Tát Giới nhưng con không biết nó là gì? Phát bồ đề tâm là gì?

Từ bé tới lớn cỗ không có gia đình mà bị bệnh bán thân. Khi mất con có đi cầu siêu cho cô đó, vậy cô đó có được siêu thoát không?

Overall
4.9
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019