Tịnh Tâm Nghe Pháp – Thầy Thích Pháp Hòa 2016

Vấn đáp phật pháp bởi thầy Thích Pháp Hòa

Nghĩa của CHÙA: gần gũi lành xa lánh cái dữ

Đi chùa hay ở nhà Ăn Hiền Ở Lành là đủ???

van dap tinh tam nghe phap thay phap hoa canadaNội dung: Tại Tu Viện Trúc Lâm Canada thầy Thích Pháp Hòa  đã thuyết giảng bài pháp: Tịnh Tâm Nghe Pháp (Vấn đáp) vào sáng chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019