Tình Yêu Hạnh Phúc Và Oan Trái

Video bài giảng Tình Yêu Hạnh Phúc Và Oan Trái được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết tại ĐẠO TRÀNG BÁT QUANG TRAI, Chùa Từ Tân – Q. Tân Bình

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019