Tình Yêu Mù Quáng

video bài giảng Tình Yêu Mù Quáng được thầy THÍCH PHƯỚC TIẾN thuyết tại Tu Viện Tường Vân, Bình Chánh

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019