Tình Yêu Mù Quáng

video bài giảng Tình Yêu Mù Quáng được thầy THÍCH PHƯỚC TIẾN thuyết tại Tu Viện Tường Vân, Bình Chánh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019