Tổn Phước tổn Đức (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ giảng

Giác ngộ về Phước và Công Đức giảng bởi thầy Thích Trí Huệ

Khóa tu Phật Thất lần thứ 12 đạo tràng chùa Giác Huệ quận 8 có thỉnh thầy Thích Trí Huệ đến thuyết giảng pháp thoại Tổn phước tổn đức

ton phuoc ton duc thich tri hue giang

Nội dung bài giảng Tổn Phước tổn Đức

Duyên lành thầy giảng chủ đề này là do nhiều Phật tử hỏi các vấn đề như: Làm sao cho Phước báo mình được ổn đinh, làm sao cho tăng trưởng công đức nhiều thêm lên và làm sao để chúng ta biết mình sài phước nhiều quá hay mấy Đức nhiều quá?

Khi tu tập mình gặp nhiều trắc trở không phải ai mang đến cho mình đâu mà do quá trình nhân quả nó tới. Nhân quả đến phụ thuộc vào DUYÊN. Ví dụ: chúng ta tăng trưởng công đức nhiều là từ chỗ Tinh Tấn nhưng đừng để tổn đức. Mức độ tổn đức nhiều chừng nào thì mình tinh tấn tu tập cũng không đạt được kết quả cao được.

Overall
4.9
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019