Trí Vô Sở Đắc Trí Vô Sư là gì – Thầy Thích Phước Tiến

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Phật pháp vấn đáp – Trí Vô Sở Đắc Trí Vô Sư là gì

avaHai nhập trong phép ba của bốn phép Bồ Tát mà ngài Phú Lâu Na tu được là gì?

Thấu rõ tuyệt đế năm ấm 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên để thành tựu Trí Vô Sở Đắc Trí Vô Sư. Thành tựu trí đó mới hết niệm phân biệt và nhờ đó mới đủ sức tuyên dương đạo pháp. Xin thầy Thích Phước Tiến chỉ điểm

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019