TT Thích Nhật từ huấn thị trong lễ hằng thuận chùa giác ngộ 2017

Thuyết pháp mới nhất 2017 Thầy Thích Nhật Từ

tt thich nhat tu huan thi le hang thuan 2017Tại chùa giác ngộ ngày 8-4-2017 thầy Thích Nhật Từ ban lời huấn thị trong lễ hằng thuận

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019