Tứ dự Lưu Phần – Thầy Thích Trí Huệ 2018

Pháp thoại Tứ dự Lưu Phần

Được giảng bởi thầy Thích Trí Huệ tại chùa Phật Quang Tân Hoà, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019