Tu nhân tích đức – thầy Thích Trí Huệ 2017

Thuyết pháp mới ở Quan Âm Tu Viện 2017 thầy Trí Huệ

Thay đổi từ thấp đến cao và có sự thay đổi tuyệt đối đó chính là chỗ đức Phật chỉ cho chúng sanh.

tu nhan tich duc thay thich tri hue 2017Nội dung: Tại Quan Âm Tu Viện ở bờ kè Hồ Chí Minh thầy Thích Trí Huệ đã thuyết giảng bài pháp: Tu nhân tích đức

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019