Tu Phước Tu Huệ (rất hay) – Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng

Thuyết pháp phước đức thầy Thích Pháp Hòa

Tại chánh điện chùa Hải Hội tỉnh Manitoba Canada các vị Phật tử có duyên lành gặp nhau và chia sẻ Phật pháp đề tài: Tu Phước Tu Huệ thuyết giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa

Địa chỉ: chùa Hải Hội Canada – 650 Burrows Avenue, Winnipeg, MB R2W 2A8, Canada
Điện thoại: +1 204-586-7578

tu phuoc tu hue thay thich phap hoa

Lưu ý: Âm thanh hơi nhỏ, mong quý vị hoan hỷ mở lớn. Cám ơn!

Tóm ý nội dung bài giảng tu phước tu huệ

Tâm hạnh của người Phật tử không phải chỉ tu mà còn phát tâm hộ trì Tâm Bảo, xây dựng đạo tràng. Việc làm đó gọi là Phước. Quý vị đừng nghĩ khi nào bố thí cho người nghèo gọi là Phước, bất cứ mình làm việc gì cho đời cho người thì đều là làm phước hết.

Trong nhà Phật có 2 cách tu đó là Tu Phước và Tu Huệ. Thường thường người ta nghĩ rằng người đó chỉ biết tu Phước thôi không cần tu Huệ (nghe pháp, học kinh…). Thật ra 2 cái đó phải tương đương để hỗ trợ lẫn nhau.

Tu phước – một lần mình làm thấy nó không có trổ. Ví du: bây giờ mình nhìn một cây cam, hỏi người ta trái cam ở đâu chỉ cho tôi xem. Mà sao thấy được. Khi đủ nhân duyên đủ lớn để trổ quả thì mình sẽ thấy.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019