Tự Quán Tâm – Thầy Thích Pháp Hòa 30.3.2019

Nghe mp3 audio:

tu quan tam thay thich phap hoa 30.3.2019Ngày 30.3.2019 tại chùa Viet Nam thành phố Seattle, washington DC, Hoa Kỳ thầy Thích Pháp Hòa giảng bài pháp Tự Quán Tâm

Quán là soi xét thấu đáo, giống như Quán Thế Âm. Thế là thế gian, Âm là âm thanh. Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát thẩm thấu được tiếng khổ tiếng kêu gào của chúng sanh… Mời nghe tiếp

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 15-06-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019