Tu sao cho mau lẹ – Thầy Thích Pháp Hòa

Giải đáp Tu sao cho mau lẹ

tu sao cho mau le thay thich phap hoaKính bạch thầy Thích Pháp Hòa có người muốn tu cả Thiền Tông và Tịnh Tông, vậy thế nào gọi là Thiền Thiện song tu và tu sao cho mau lẹ.

Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca khuyên chúng sanh đời mạt pháp này nên tu theo pháp môn tịnh độ cầu vãng sanh lạc quốc của Đức A Di Đà, vì pháp môn này phù hợp với căn cơ từ thượng căn đến hạ căn… Mời nghe tiếp

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh, nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019