Tu sao chứng đắc – Thầy Thích Trí Huệ 2019

Nghe mp3 audio:

Chủ đề Phật học: Tu sao chứng đắc

tu sao chung dac thay thich tri hue 2019Đọc kinh mà hiểu hết kinh để tu tập kiếp này không đủ đâu

Kinh là những lời Đức Phật dạy, chép lại thành kinh.

Thấy chúng sanh khổ nên ngài mới đi tìm con đường diệt khổ và cứu khổ.

Cuối cùng ngài tìm thấy con đường diệt khổ cho chúng sanh hữu tình (chúng sanh có cảm thọ), thì con đường đó gọi là Đạo Phật.

Đạo tràng chùa Linh Phương Thủ Đức cung nghinh thầy Thích Trí Huệ quang lâm ban bố pháp thoại Tu sao chứng đắc

Đánh giá nhanh
Overall
4.8
  • Âm thanh
  • Hình ảnh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 11-01-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019