Tự Tại có phải là Niết Bàn – Thầy Thiện Xuân 2017

Nghe thầy Thiện Xuân thuyết giảng Tự Tại có phải là Niết Bàn

Hoằng pháp tại Mỹ Quốc nhân lành hội đủ tại Tịnh Thất Hiền Như California, Hoa Kỳ cung nghinh thầy Thích Thiện Xuân từ Việt Nam sang bang bố pháp nhũ Tự Tại có phải là Niết Bàn (Tự tại = Niết bàn) để làm hành trang vững chắc hơn trên bước đường tu học Phật

tu tai niet ban thich thien xuan 2017 tai hoa ky

Tự Tại = Niết Bàn

  • Tự: sở hữu chủ hoặc sở hữu khách
  • Tại: hiện tại nói về thời gian, địa điểm, đối tượng.

Tức là những bước đi tự tại, ta bước mượn thời gian từ điểm A đến điểm B. Rồi chúng ta bước xuống 1 bước gọi là địa điểm hiện tại. An trú trên bàn chân của chúng ta tức là an trú trên đối tượng hiện tại.

Giải thoát. Giải mở trói, cứu ai đó. Thoát ra khỏi

Ta bước đi tự tại trên đôi chân của ta chứ không thể bước trên đôi chân thong dong của người khác. Cho nên không ai cứu ta trở lại được và cũng không ai đi trên mảnh đất niết bàn được. VÌ là đôi chân của ta…

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019