Tu thiệt phước báo công đức ào ào

Chủ đề Phật học: Tu thiệt phước báo công đức ào ào

Tâm pháp còn cho nên nó mới quyết định được cảnh giới đi tới. Sắc pháp tan nhưng tâm mến ưa sắc pháp còn nên nó dẫn đi luân hồi.

tu thiet phuoc bao cong duc ao aoCho nên khi chúng ta còn sống không hiểu về tâm pháp của mình nên mình phóng vật dãi đãi chiều theo các tâm pháp bất thiện, tâm pháp vô minh, tâm pháp phiền não, tâm pháp ô nhiễm, tâm pháp chấp trước, tâm pháp hữu lậu, tâm pháp lậu hoặc, cho nên chúng ta bị dòng nghiệp chi phối làm vọng động tâm thức dữ dội. Vì vậy, khi sống bị đau khổ, khi chết tan sắc pháp nhưng tâm pháp còn đồn trú nơi đó gây đau thương cho mình kiếp này và các kiếp sau

Chúng ta có tu, nhất là những người thiếu căn bị tật, thiếu phước bị bệnh nghiệp… Thân mình cuối cùng cũng rả đi với thời gian. Tài sản, vật chất thì cũng chẳng qua giúp mình khi còn sống. Khi mất đi thân mình mất sắc pháp tan nhưng tâm pháp thì còn… Mời nghe tiếp

Pháp thoại do đại đức Thích Trí Huệ giáo thọ nhân Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh tại đạo tràng Chùa Từ Quang Bình Chánh.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá nhanh
Overall
4.5
  • Âm thanh và nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019