Tuệ Giác trong Đời Sống (rất hay) – Thầy Thích Minh Niệm 2018

Pháp thoại Tuệ Giác trong Đời Sống

tue giac trong doi song thay thich minh niemĐược chia sẻ bởi thầy Thích Minh Niệm tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Washington DC), Hoa Kỳ

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019