Tụng Chú Đại Bi ba năm đầu bị khảo – Thầy Thích Trí Huệ

Nội dung có 2 ý:

  • Người trước khi mất có trăn trối là đến ngày sinh nhật thì tổ chức tiệc vậy có nên không?
  • Do sự mầu nhiệm của Chú Đại Bi nên ba năm đầu thì sẽ bị khảo, cái đó có đúng không?

Giải nghi Phật pháp – Tụng Chú Đại Bi ba năm đầu bị khảo

tung chu dai bi ba nam dau bi khao thay thich tri hueThầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tổ Đình Từ Nghiêm – Trụ sở ban đặc trách ni giới Phật giáo

Overall
4.9
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019