Tùy Hỷ – Thầy Thích Trí Quảng giảng

Thuyết pháp của thầy Thích Trí Quảng về hạnh Tùy Hỷ

Tại Tịnh Xá Trung Tâm hòa thượng Thích Trí Quảng về thăm trường hạ phái trúc sĩ và chia sẻ suy nghĩ với quý vị về hạnh Tùy Hỷ

tuy hy thay thich tri quang

Tinh thần Phật giáo phát triển tức là từ Phật giáo nguyên thủy phát triển lên đỉnh cao, ở đây gọi là Kinh Pháp Hoa. Vì vậy, khi học kinh Pháp Hoa mà nghĩ nó riêng biệt, vậy thì không đúng…

Overall
4.8
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019