Ứng Hóa Thân Quan Âm

Pháp âm video Ứng Hóa Thân Quan Âm

ban nang ban le ban lanh thay thien xuanGiảng sư: Thầy Thích Thiện Xuân – TT Tu Viện Linh Thú

Địa điểm thuyết giảng: tại Đạo Tràng Đại Bi LAM HIỀN

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019