Uống Nước Nhớ Nguồn

Video bài giảng Uống Nước Nhớ Nguồn được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết tại CHÙA TRÚC LÂM, H. Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019