Văn Tư Và Tu

Pháp âm video Văn Tư Và Tu

cai ron cua vu tru cai ron cau con nguoiGiảng sư: Thầy Thích Thiện Xuân

Địa điểm thuyết giảng: tại Chùa Phước Sơn

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019