Vì đà Hộ Pháp và Tiêu Diện Đại Sĩ

Sự tích Vì đà Hộ Pháp và Tiêu Diện Đại Sĩ

Khi đến bất cứ ngôi chùa nào, nếu để ý chúng ta sẽ thấy bên phải luôn có một vị rất hiền hòa đó là hình tượng của ngài VI Đà. Ngược lại bên trái có một tượng rất dữ dằn đó là ngài tiêu diện Đại Sĩ hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Vì Đà Hộ pháp

vi da ho phap

Tiêu Diện Đại Sĩ

tieu dien dai si

Overall
5
  • Hình ảnh
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019