Vì sao Phật Giáo chưa được giảng dạy trong nhà trường

Giải đáp vì sao Phật Giáo chưa được giảng dạy trong nhà trường

Và các câu vấn đáp khác, vi sao phat giao chua duoc giang day trong nha truong
– Đức hiệu Phật Thích Ca, đặc điểm chùa ở Việt Nam
– Tương lai và lý tưởng sống của giới trẻ, học thuyết duyên khởi
– Đức Phật lịch sử trong kinh Kim Cang
– Con người sinh ra từ đâu, ý nghĩa cuộc sống
– Giới luật của đạo Phật trong việc xưng thánh, các kỹ năng để tu học đúng chánh pháp
– Hành trong 12 nhân duyên và hành trong ngũ uẩn, tầm và tứ trong thiền định
– Cúng tuần thất cho thân nhân đã mất, lại nói về hương linh, ngạ quỷ

Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 01-11-2018

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019