Xá Tội Vong Nhân – Thầy Thích Pháp Hòa 2018

Chủ đề pháp thoại Xá Tội Vong Nhân

Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Minh Đăng Quang London Ontario. xa toi vong nhan thay thich phap hoa

Xá Tội Vong Nhân mang tính cách nhân gian nhiều hơn, tại vì người ta tin rằng ngày này tháng này là cửa ở dưới địa ngục (quỷ môn quan) mở ra nên quỷ ma lên trên này nhiều lắm, cho nên sợ họ mới làm lễ cúng.

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019