Xuất gia rồi mà về sống với vợ con – Thầy Tâm Nguyên

Vấn đáp: Xuất gia rồi mà về sống với vợ con

Thầy Thích Tâm Nguyên thuyết giảng trong khóa tu niệm Phật một ngày, Ánh Sáng Phật Pháp chùa Hoằng Pháp xua gia roi con ve song voi vo con thay tam nguyen

Chủ nhiệm và chứng minh: TT Thích Chân Tính.

Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 17-11-2018 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019