Xuất gia rồi mà về sống với vợ con – Thầy Tâm Nguyên

Vấn đáp: Xuất gia rồi mà về sống với vợ con

Thầy Thích Tâm Nguyên thuyết giảng trong khóa tu niệm Phật một ngày, Ánh Sáng Phật Pháp chùa Hoằng Pháp xua gia roi con ve song voi vo con thay tam nguyen

Chủ nhiệm và chứng minh: TT Thích Chân Tính.

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019