Ý nghĩa Nhất Tâm (hay lắm) – Thầy Pháp Hòa 2018

Khi mình đi ngủ mà cái đầu mình cô động nhiều thứ để suy nghĩ quá thì không thể ngơi ra, thì khi đó sự nghĩ không có. Cho nên tiếng Hán đi ngủ còn dùng từ là an tức. Tức nghĩa là dừng lại hết, an có nghĩ là an ổn. Cho nên người đi tu cũng là người đang chấm dứt, tức là dứt đều ác để phát triển lòng từ hay nói cách khác là dứt ác làm lành.

Vì thế người đi ngủ dừng lại không suy nghĩ nữa thì mới có một giấc ngủ ngon còn người đi tu mình cũng thế không tạm dừng nghĩ lo toan của mình thì có tu cỡ nào thì tâm cũng không tịnh. Mời nghe tiếp

Nghe pháp thoại Ý nghĩa Nhất Tâm

Do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại đạo tràng chùa Từ Vân Colorado, Hoa Kỳ

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
4.9
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019