Yêu nên tốt…

Video Yêu nên tốt … được TT Thích Chân Tính thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp, Tân Hiệp, Hóc Môn

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019