Ai chửi mình trì chú vãng sanh – Thầy Thích Trí Huệ

Do tu không muốn chửi lại mà trì chú cho họ vãng sanh, tâm này chưa phải là tâm Phật tâm quân tử.

Có phải Ai chửi mình trì chú vãng sanh

ai chui minh tri chu vang sanh thay thich tri hueThầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng chùa Long An, thành phố Cần thơ

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019