Kiến Tánh và Chuyên Tu – Thầy Thích Pháp Hòa

Vấn đáp về Kiến Tánh và Chuyên Tu

Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang Texas, USA kien tanh va chuyen tu thay thich phap hoa

Trên con đường tu đạo chúng ta có thể thấy được tâm tánh của mình, có thể thấy được tánh mình thanh tịnh an nhiên nhưng không có nghĩa mình đã tới… Mời nghe tiếp.

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019