Phim Đức Phật The Buddha dài 55 tập Ấn Độ sản xuất

Phim Đức Phật TheBuddha tập 2 nói về việc Tiên Asita đoán tướng cho thái tử lúc sơ sinh

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019