Phim Đức Phật The Buddha dài 55 tập Ấn Độ sản xuất

Phim Đức Phật TheBuddha tập 50. Vua Ajātasattu qui y Buddha

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019