Chỉ mình ta đi khi 1 kiếp con người qua nhanh

Pháp thoại: Chỉ mình ta đi khi 1 kiếp con người qua nhanh

Xuất thử một bỉ, Thăng trầm bì cực. Ở 2 câu này chúng ta hiểu được một điều chắc chắn rằng con người ta Chết không phải là Hết. Căn cứ của lời tổ nói, đời sống của mình chắc chắn vẫn còn tiếp nối sau khi chúng ta chấm dứt đời sống ở cảnh giới này. Nhưng cho dù chúng ta bắt đầu một nơi khác thì chúng ta vẫn phải chịu khổ đau trong sanh tử luân hồichi minh ta di khi 1 kiep con nguoi qua nhanh

Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng

Tham khảo thêm Chết có phải là hết

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019