Chữ BIẾT quan trọng thế nào trong Đạo Phật – Thầy Thích Thiện Thuận

Vấn đáp: Chữ BIẾT quan trọng thế nào trong Đạo Phật

chu biet quan trong the nao trong dao phatBiết sẽ lìa được đau khổ, cho nên tiếp theo Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền chữ lìa. Như vậy có giải trừ được khổ đau, có đoạn được các việc ác quan trọng ở chữ BIẾT.

Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp tại chùa Hoằng Pháp Hóc Môn.

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019