Chuyển nghiệp – Thầy Thích Giác Đăng

Thuyết giảng chủ đề Cảm Ơn

Một người không tu tập khi thọ quả báo xấu chúng ta không thể chuyển nghiệp được.

Thầy Thích Giác Đăng thuyết giảng tại Tu Viện Phật Đà Brisbane, Australia

Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019