Duyên Vợ Chồng ( rất hay ) – Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng

Giác ngộ Phật học qua pháp âm Duyên Vợ Chồng của thầy Thiện Thuận

Đại lễ cúng dường Thiên Tăng – Khóa huân tu lần 92 tại Viện Chuyên Tu Làng Vạn Hạnh – Đồng Nai thỉnh cúng dường 1000 vị tăng và tổ chức pháp đàm chủ đề Duyên Vợ Chồng do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng

duyen vo chong thay thich thien thuan

Cúng dường khác với bố thí là phải sanh tâm cung kính. Từ chỗ tâm cung kính đó mới tạo Vô Thượng Phước Điền – Vô Trụ Tướng Bố Thí

Tăng như một vị Phật, đừng đánh mất cơ hội đảnh lễ này. Vì thánh phàm đồng cư độ, đâu biết ai là La Hán ai là Phàm Tăng, còn tham tăng nào thọ nhận sự tôn kính của mình thì xem như họ mắc nợ đời sau họ trả cho nên chúng ta vẫn lời chán.

Chia sẻ chủ đề giảng hôm nay rất đời thường, để quý vị điều chỉnh cách cư xử của mình khi mình là Vợ hoặc là Chồng của một gia đình theo tinh thần Đạo Phật

Overall
5
  • Âm thanh

Cập nhật vào

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 12-01-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019