Giận ai? Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Thuyết pháp mới 2016 Thích Thiện Thuận

gian ai thay thich thien thuan 2016Bài giảng: Giận ai được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Liên Hoa, Xã Tam Anh Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam

Overall
4.5
  • Hình ảnh
  • Âm thanh

Cập nhật vào

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019