Giận ai? Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Thuyết pháp mới 2016 Thích Thiện Thuận

gian ai thay thich thien thuan 2016Bài giảng: Giận ai được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Liên Hoa, Xã Tam Anh Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam

Overall
4.5
  • Hình ảnh
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019