8. Thần chú đại bi – thầy Thích Thiện Thuận

Thuyết pháp mới thầy Thích Thiện Thuận

than chu dai bi phan 8 thich thien thuan 2017Đề tài: Thần chú đại bi phần 8 của 8 được thầy Thích Thiện Thuận. thuyết giảng tại Làng Vạn Hạnh-Viện chuyên tu tỉnh Đồng Nai

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019