7. Thần chú đại bi – thầy Thích Thiện Thuận

Thuyết pháp mới thầy Thích Thiện Thuận

than chu dai bi phan 7 dai duc thich thien thuan 2017Đề tài: Thần chú đại bi phần 7 của 8 được thuyết giảng bởi thầy Thích Thiện Thuận. Địa điểm diễn ra pháp thoại: Làng Vạn Hạnh-Viện chuyên tu Đồng Nai

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019