Thập Bát La Hán (Phần 1)

Pháp âm video Thập Bát La Hán

ben doi thich thien thuanGiảng sư: Thầy Thích Thiện Thuận

Địa điểm thuyết giảng: tại Viện Chuyên Tu, Tỉnh BR – VT

Nội dung tương tự:

La-hán Thác Tháp – Tên của Ngài là Tô-tần-đà (Subinda)

la-han-thac-thap-ten-cua-ngai-la-to-tan-da-Subinda

La-hán Thám Thủ – Tên là Bán-thác-ca (Panthaka)

la-han-tham-thu-ten-la-ban-thac-caPanthaka

La-hán Khai Tâm – Ngài tên là Thú-bác-ca (Jivaka)

la-han-khai-tam-ngai-ten-la-thu-bac-ca-Jivaka

La-hán Hỷ Khánh – Ngài tên là Ca-nặc-ca-phạt-tha (Kanakavatsa)

la-han-hy-khanh-ngai-ten-la-ca-nac-ca-phat-tha-Kanakavatsa

La-hán Tĩnh Tọa – Tên của Ngài là Nặc-cù-la (Nakula)

la-han-tinh-toa-ten-cua-ngai-la-nac-cu-la-Nakula

La-hán Ba Tiêu – Tên của Ngài là Phạt-na-bà-tư (Vanavàsin)

la-han-ba-tieu-ten-cua-ngai-la-phat-na-ba-tu-vanavasin

La-hán Tiếu Sư – Tên của Ngài là Phạt-xà-la-phất-đa-la (Vajraputra)

la-han-tieu-su-ten-cua-ngai-la-phat-xa-la-phat-da-la-Vajraputra

La-hán Tọa Lộc – Ngài tên là Tân-đầu-lô-phả-đọa (Pindolabharadvaja)

la-han-toa-loc-ngai-ten-la-tan-da-lo-pha-doa-Pindolabharadvaja

La-hán Trường Mi – Tên của Ngài là A-thị-đa (Ajita) thuộc dòng Bà-la-môn nước Xá-vệ

la-han-truong-mi-ten-cua-ngai-la-a-thi-da-ajita-thuoc-dong-ba-la-mon-nuoc-xa-ve

La-hán Hàng Long – Tên là Nan-đề-mật-đa-la (Nandimitra)

La-han-Hang Long - Ten là Nan-de-mat-da-la (Nandimitra)

La-hán Bố Đại – Tên của Ngài là Nhân-yết-đà – Nhân-kiệt-đà (Angada)

La-han Bo dai - Ten cua Ngai là Nhan-yet-da – Nhan-kiet-da (Angada)

La-hán Khoái Nhĩ – Ngài tên là Na-già-tê-na (Nagasena) hay còn gọi là Na Tiên

La-han Khoai Nhi - Ngai ten là Na-gia-te-na (Nagasena)

La-hán Trầm Tư – Ngài chính là La-hầu-la (Rahula)

La-han Tram Tu - Ngai chinh la La-hau-la (Rahula)

La-hán Kháng Môn – Tên của Ngài là Chú-trà-bán-thác-ca

La-han Khang Mon - Ten cua Ngai la Chu-tra-ban-thac-ca

La-hán Kỵ Tượng – Tên của Ngài là Ca-lý-ca (Kalica)

La-han Ky Tuong - Ten cua Ngai la Ca-ly-ca (Kalica)

La-hán Quá Giang – Tên của Ngài là Bạt-đà-la (Bhadra)

La-han Qua Giang - Ten cua Ngai la Bat-da-la (Bhadra)

La-hán Phục Hổ – Tên của Ngài là Đạt-ma-đa-la (Dharmatrata)

La-han Phuc Ho - Ten cua Ngai la dat-ma-da-la (Dharmatrata)

La-hán Cử Bát – Tên của Ngài là Ca-nặc-ca-bạt-ly-đọa-xà (Kanakabharadvaja)

La-han Cu Bat - Ten cua Ngai la Ca-nac-ca-bat-ly-doa-xa

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Sending
User Review
4.25 (4 votes)

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019