Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Thích Thiện Thuận

Ý nghĩa Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Trong cuộc sống có những cái không hiểu nhưng mình phải chấp nhận nó. Thập chú thường tụng hằng đêm tại chùa có ý nghĩa rất hay. Trong 10 bài đó có 1 bài đặc biệt thường đem đọc đầu tiên đó là Tiêu Tai Cát Tường Thần Chútieu tai cat tuong than chu

Nội dung bài giảng do thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ tại chùa Minh Đạo

  • Ý Nghĩa Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
  • Hành trình của đấng giác ngộ tại lưu vực sông hằng
Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019