Chuyên mục: Thích Thiện Xuân

Văn Tư Và Tu

Pháp âm video Văn Tư Và Tu Giảng sư: Thầy Thích Thiện Xuân Địa điểm thuyết giảng: tại Chùa Phước Sơn Bạn cần Đăng Nhập hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích …
Thuyết pháp 2019