An vui tiến đạo – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: An vui tiến đạo

Nhân khóa tu an lạc một ngày tại chùa Minh Hiệp Đồng Nai, thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng bài pháp An vui tiến đạo