Danh mục: TT Thích Hạnh Tuệ

Tiểu sử thượng tọa (thầy) Thích Hạnh Tuệ. Toàn bộ bài giảng, đa dạng thể loại, thiết thực ý nghĩa. Người mới tu dễ học, người biết tu giỏi hơn

Thiểu Dục Tri Túc – Thầy Thích Hạnh Tuệ 2018

Pháp thoại: Thiểu Dục Tri Túc Ngày nào chúng ta còn khát ai tham dục thì ngày đó chúng ta còn trôi lăn trong sinh tử này. Cho nên quá trình tu học được bao nhiêu thì ứng dụng bấy nhiêu để vơi bớt đi lòng tham dục. Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như bắc Cali, Hoa Kỳ