Danh mục: TT Thích Giác Đăng

Xem thuyết pháp mới nhất 2019 của thầy Thích Giác Đăng pháp môn Tịnh Độ. Tải mp3 bài giảng mới nhất, nghe giảng về Nhân Quả, niệm Phật

Chuyển nghiệp – Thầy Thích Giác Đăng

Thuyết giảng chủ đề Cảm Ơn Một người không tu tập khi thọ quả báo xấu chúng ta không thể chuyển nghiệp được. Thầy Thích Giác Đăng thuyết giảng tại Tu Viện Phật Đà Brisbane, Australia

Cảm ơn – Thầy Thích Giác Đăng

Thuyết giảng chủ đề Cảm Ơn Bởi thầy Thích Giác Đăng tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang Sydney – Australia

Chết như Tế Dê – Thầy Thích Giác Đăng

Thuyết giảng Chết như Tế Dê Bởi thầy Thích Giác Đăng tại đạo tràng chùa Vô Ưu quận Tân Bình, TpHCM

Những điễm tựa trên Thế Gian – Thầy Thích Giác Đăng

Về pháp thoại Những điễm tựa trên Thế Gian Nhân duyên lành trong chuyến Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ, ở tại chùa Từ Tâm Tacom thầy Thích Giác Đăng có buối chia sẻ lời chư Phật Chư Bồ Tát qua pháp âm này.

Vòng Nhân Quả (tuyệt hay) – Thầy Thích Giác Đăng

Nghe sư Thích Giác Đăng phân tích tiến trình Vòng Nhân Quả Nhân duyên lành trong chuyến Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ, ở Colorado thầy Thích Giác Đăng đã có buối chia sẻ lời chư Phật Chư Bồ Tát qua pháp âm Vòng Nhân Quả Pháp thì phải hành nhưng trước hết chúng ta cần hiểu cho đúng. Giáo lý căn bản của đức Phật “NHÂN QUẢ” mà nói vậy cũng chưa ổn lắm vì nó là quy luật của vũ trụ – Quy luật nhân quả. Cho dù đức Phật không trình bày rõ hoặc giới thiệu cho chúng ta biết ... Xem thêm

Lo rầu lo toan – Thầy Thích Giác Đăng

Nghe thầy Thích Giác Đăng giảng Lo rầu Lo Toan Nhân duyên lành trong chuyến hoằng pháp Úc Châu tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường thầy Thích Giác Đăng có buổi giao lưu chia sẻ Phật học qua pháp thoại Lo rầu lo toan Nhiều khi chúng ta chưa tin thật sâu về Nhân Quả nên có những vấn đề bất an, còn nếu tin thì chúng ta sẽ chọn lọc những điều nào gọi là điều lành qua Thân Khẩu Ý của mình, còn về phần QUẢ thì khi chúng ta gặp bất cứ điều gì? Đó là điều tốt hay xấu ... Xem thêm

Thầy Thích Giác Đăng tại Niệm Phật đường Phổ Quang

Thượng tọa Thích Giác Đăng Niệm Phật đường Phổ Quang Nhân duyên lành tại Niệm Phật đường Phổ Quang thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ cung thỉnh thầy Thích Giác Đăng qua giao lưu chia sẻ thời pháp qua lời chư Phật chư Bồ tát đã dạy

Phước Hay Nợ (rất hay) – Thầy Thích Giác Đăng 2017

Thuyết giảng bài pháp Niệm Chết bởi thầy Thích Giác Đăng Nhân duyên mùa Vu Lan Báo Hiếu thầy Thích Giác Đăng viếng thăm đạo tràng chùa Phật Học Xá Lơi và có cơ hội chia sẻ vài ý mà đức Phật dạy qua bài giảng Phước Hay Nợ Đặt ra vấn đề: Cái mà các vị xuất gia thọ dụng thì do Phước của các vị đó hay là nợ mà các vị đó phải vay của đàn na tính thí

Niệm chết – Thượng Tọa Thích Giác Đăng 2017

Thuyết giảng bài pháp Niệm Chết bởi thầy Thích Giác Đăng Nhân duyên lành chúng ta về Tịnh Viện Pháp Hạnh trong khóa Tu Một Ngày An Lạc cùng trao đổi về Pháp Môn Tịnh Độ qua pháp âm Niệm chết do thầy Thích Giác Đăng thuyết giảng Trước hết, nói về Pháp Môn Tịnh Độ là nới tới niệm Phật cầu vãng sanh tây phương, trước hết là: Phật thuyết A Di Đà Kinh (giới thiệu về cảnh giới cõi cực lạc – Y BÁO, giới thiệu đức giáo chủ A Di Đà và các vị Bồ Tát – CHÁNH BÁO) và ... Xem thêm

Phật không ban cho Bình An (Ý nghĩa)

Thuyết giảng Phật không ban cho Bình An bởi thầy Thích Giác Đăng Tại chùa Phật Quốc thành phố Kent thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ thỉnh thầy Thích Giác Đăng qua giao lưu chia sẻ pháp thoại Phật không ban cho Bình An Nhiều người dành thời gian phân vân trong cuộc đời, mà chúng ta luôn gặp phải những ngã ba như thế. Nếu chúng ta chọn 1 thì chưa chắc đó là con đường duy nhất mà chúng ta có thể đi. Bởi vì trên con đường đó, không lâu đau chúng ta lại gặp một ngã ba khác, ... Xem thêm