Danh mục: Tịnh không Pháp Sư

Nghe giảng kinh của pháp sư Tịnh Không, hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng Phật Pháp tịnh độ. Tải mp3 thuyết pháp mới nhất

Người có nghiệp chướng sâu nặng – HT Tịnh Không 2018

Tác giả HT Tịnh Không thuyết giảng Người có nghiệp chướng sâu nặng Người nghiệp chướng sâu nặng không thể không nghe kinh. Bây giờ tôi nói là vấn đề nghe kinh, cùng mọi người chia sẽ, giúp chúng ta giác ngộ. Đọc kinh không hiểu được ý nghĩa của nó, xem chú giải cũng rất khó khăn, quý vị có thể hiểu ý của người chú giải kinh điển ư? Chư vị cổ đức nói rất hay: “Phật pháp vô nhân thuyết, tu trí mạc năng giải”, Kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế. Ai thuyết? Tiêu chuẩn là có ... Xem thêm

Nhân quả ba đời – Hòa thượng Tịnh Không 2018

Tác giả HT Tịnh Không thuyết giảng Nhân quả ba đời Xã hội hiện thời loạn lạc như thế, tai nạn lắm như vậy, nguyên nhân thật sự là gì? Chúng ta vứt bỏ giáo dục, nên mới sanh ra phiền phức. Chư vị nhất định phải biết giáo dục, chính là giáo dục luân lý. Thật sự hiểu rõ giáo dục luân lý, con người sẽ yêu thương nhau, con người biết tự yêu thương mình. Luân lý là nói về quan hệ; quý vị hiểu rõ ràng, minh bạch các mối quan hệ, sẽ yêu thương người khác. Người ... Xem thêm

Nhất môn thâm nhập, sẽ đạt những thành tựu xuất sắc – HT Tịnh Không 2018

Tác giả HT Tịnh Không thuyết giảng Nhất môn thâm nhập, sẽ đạt những thành tựu xuất sắc Ngày nay lòng người xốc nổi, không sâu sắc, hoài nghi, lo nghĩ. Nhất là trong hiện tại, thiên tai ngày càng nhiều, còn sợ hãi. Bởi thế tạo nên hình thức bên ngoài xốc nổi, vọng động, rắc rối của xốc nổi rất lớn, tại sao? Không những chướng ngại Phật pháp, thiện pháp thế gian cũng bị chướng ngại. Thầy giáo dạy học sinh, loại học sinh nào có thể dạy được? Ngày trước thầy Lý nói với chúng tôi, đây ... Xem thêm

Không mong cầu phước báo trời người – Hòa thượng Tịnh Không 2018

Tác giả HT Tịnh Không thuyết giảng Hóa giải tai nạn dạy học là trước tiên Ngày nay chúng ta không mong phước báo trời người, chúng ta đã thấy rõ nó. Những quả báo đó không có ý nghĩa gì, cuối cùng không thoát luân hồi lục đạo, chúng ta phải mất bao nhiêu tinh thần, tiêu tốn bao nhiêu thời gian, đi tìm nó, sai lầm. Bây giờ chúng ta đã biết, thiện pháp đệ nhất trong thế gian và xuất thế là thế giới Cực Lạc, là Phật A Di Đà. Tại sao không đem thời gian, công ... Xem thêm

Hóa giải tai nạn, dạy học là trước tiên – Hòa thượng Tịnh Không

Tác giả HT Tịnh Không thuyết giảng Hóa giải tai nạn dạy học là trước tiên Đoạn kinh văn này, tôi nghĩ nên nói nhiều hơn, cần nghiên cứu, thảo luận nhiều hơn về phương diện này. Nên kiến lập, quý vị xem trú trong tất cánh không, kiến lập tất cả pháp, đây là gì? Đại công vô tư. Chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát chứng được. Trong kinh điển đại thừa thường nói: “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”, họ đã khế nhập cảnh giới này, thị hiện ở thế gian ... Xem thêm

Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Chúc Tết 2018 – Sống Trong Bồ Tát Đạo

Hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng Sống Trong Bồ Tát Đạo và khai thị chúc tết xuân Mậu Tuất 2018

Thật sự tu hành ở ta bà một ngày bằng Thế Giới Cực Lạc trăm năm – HT Tịnh Không

Tác giả HT Tịnh Không thuyết giảng Thật sự tu hành ở ta bà một ngày bằng Thế Giới Cực Lạc trăm năm. Trai giới, đại sư Vọng Tây nói: trai giới là bát trai giới, nên nói đồng với một ngày. Đây là cư sĩ tại gia tu hành, tu giới luật, họ ngày ngày làm họ sẽ làm không được; một ngày, vào lúc quí vị được nghỉ phép, quí vị dùng thời gian một ngày để trì giới, giới một ngày này quí vị trì được là giới của người xuất gia. Cũng tức là nói tôi sống ... Xem thêm

Làm thiện như dòng nước chảy, biết sai liền sửa đổi – HT Tịnh Không

Chơn bảo là gì? Ở đây khuyên người tu hành phải thọ trì giới kinh, nếu có sai phạm nhanh chóng sám hối hay không tái phạm. Tác giả HT. Tịnh Không ở tác như phạm, chí tẩy tâm dị hành, đều khuyên phụng trì kinh giới, mấy câu này trong kinh văn. Sở tác như phạm, tắc tự hối quá, khứ ác tựu thiện, triêu văn tịch cải, phụng trì kinh giới, như bận đắc bảo, tẩy tâm dị hành. Mấy câu này đều khuyên chúng ta phải phụng trì giới kinh. Tựa đề của phẩm này là Như Bần ... Xem thêm

Tinh Hoa Khai Thị – HT. Tịnh Không

Phim Phật giáo phát thảo bằng hình ảnh Tác giả: HT. Tịnh Không Cẩn dịch: Cư sĩ vọng tây Vẽ tranh: Sa di bổn hạnh

Phương pháp tụng kinh giải trừ oán thù oan gia trái chủ của HT Tịnh Không

Kinh Tụng Về Phương pháp Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ – Pháp Sư Tịnh Không Trích trong phần “Văn Phát Nguyện Sám Hối & Quy Tắc Tu Học” của Pháp Sư Tịnh Không – Nhà Xuất bản Tôn Giáo Video đã được thực hiện và biên tập lại trong đó với phần diễn đọc của Thy Mai và giọng tụng của Thầy Thích Trí Thoát và Thầy Thích Huệ Duyên. Chú Giải: Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận ... Xem thêm