Danh mục: Thích Thiện Xuân

Thích thiện xuân mới nhất , tải trọn bộ bài giảng mp3 thuyết Phật pháp mới của đại đức thích thiện xuân và các bài cũ các năm trước

Các vấn đề khó khăn trong công việc của Quý Phật Tử

Câu hỏi về Các vấn đề khó khăn trong công việc của Quý Phật Tử làm việc xa quê hương, thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ tại Hàn Quốc 2019.

Hạnh Bố thí của người tu Phật – Thích Thiện Xuân 2019

Khóa tu ngày an lạc lần 3 năm 2019 tại Việt Nam Quốc Tự thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ pháp thoại Hạnh Bố thí của người tu Phật

Không sợ ai – Thầy Thích Thiện Xuân 2019

Trong Khóa tu ngày an lạc 111 tại Tu Viện Linh Thứu Kinh thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ pháp thoại Không sợ ai – Kinh Bát Đại Nhân Giác

Khởi niệm Tròn Đầy – Thích Thiện Xuân 2019

Chia sẻ pháp thoại Khởi niệm Tròn Đầy bởi thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Long Thành, Long Hồ – Vĩnh Long Trích: Đức Phật ra đời vì đại sự nhân duyên lớn “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật Tri Kiến”. Như vậy, chúng ta muốn cái niệm của mình được tròn đầy thì mình phải quân tập thôi… mời nghe tiếp

Tâm Sự phần 3 – ĐĐ Thích Thiện Xuân tại Hàn Quốc 2019

Xem lại Tâm sự 1 tại chùa Viên Ngộ, Tâm sự phần 2 của thầy Thích Thiện Xuân tại Hàn Quốc 2019. Nay giảng tiếp Tâm Sự phần 3. Ma có nghĩa là những thói hư tật xấu, Phật là những cái tốt đẹp của chúng ta. Người tu bỏ các việc ác làm các điều lành.

Tâm Sự 2 của ĐĐ Thích Thiện Xuân tại Korea 2019

Tâm sự 1 tại chùa Viên Ngộ, nay chia sẻ tiếp Tâm sự phần 2 của thầy Thích Thiện Xuân tại Hàn Quốc 2019 Tâm khởi ra nó có cái sự, sở dĩ chúng sinh có mặt là do duyên sanh. Do duyên chúng ta có mặt trong cuộc đời này, do duyên cho nên có khổ có vui có thành có bại

Dòng tâm sự của thầy Thích Thiện Xuân tại Hàn Quốc 2019

Dòng tâm sự của thầy Thích Thiện Xuân tại Hàn Quốc 2019 ngày 4.4 Những người con Phật ai cũng biết rõ cuộc đời là giả tạm, sanh già bệnh chết, không vì giả tạm đó mà chúng ta sống qua ngày chờ qua đời. Gọi là sống vất vưởng, sống thiếu mục đích, sống không có nghị lực, sống buông thả theo dòng thời gian, dòng nghiệp…

Lược Giảng Phật Học Phổ Thông – ĐĐ Thích Thiện Xuân 2019

Tu Viện Linh Thứu chào mừng đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2019. Pháp thoại Lược Giảng Phật Học Phổ Thông được thuyết giảng bởi thầy Thích Thiện Xuân.

Hương linh (vấn đáp) – Thích Thiện Xuân 2019

Hương linh (vấn đáp) do thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Hội Sơn, chào mừng Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2019

Ý Nghĩa Của Từng Nhịp Hơi Thở – Thích Thiện Xuân 2019

Pháp thoại Ý Nghĩa Của Từng Nhịp Hơi Thở thuyết giảng bởi thầy Thích Thiện Xuân tại chùa Hội Sơn, chào mừng Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2019