Danh mục: Thích Bửu Chánh

Thỉnh pháp âm mp3 của thầy Thích Bửu Chánh. Xem video buổi giảng của thầy về chủ đề thực tế dễ áp dụng, Thích Bửu Chánh Vấn Đáp Phật Pháp

Hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có – Sư Bửu Chánh 2019

Pháp thoại Hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có được chia sẻ bởi thầy Thích Bửu Chánh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TP HCM

Sự thật về cái chết – Sư Bửu Chánh 2019

Chia sẻ pháp thoại Sự thật về cái chết bởi thầy Thích Bửu Chánh tại trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương ngày 05-06-2019 Tái sanh bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó Trong đời sống hằng ngày nếu tâm bất thiện sanh lên thì sau này sanh tâm quả

Tại sao Phật Độ Ta không Độ Nàng – Sư Bửu Chánh 2019

Phân tích và Giải thích Tại sao Phật Độ Ta không Độ Nàng (Độ Ngã bất độ tha) bởi thầy Thích Bửu Chánh tại trường hạ Long Vân, Đồng Nai

Ý nghĩa Hòa Thượng – TT Thích Bửu Chánh 2019

Pháp âm video Ý nghĩa Hòa Thượng được thầy Thích Bửu Chánh giảng tại trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương ngày 05-06-2019

Chạy theo cuộc đời, chạy theo đau khổ – Thích Bửu Chánh 2019

Chủ đề Phật học Chạy theo cuộc đời chạy theo đau khổ, người theo đạo được an lạc hạnh phúc. Pháp thoại do thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng

Khó Chịu hay Chịu Khó – TT Thích Bửu Chánh 2019

Pháp âm Khó Chịu hay Chịu Khó được thầy Thích Bửu Chánh giảng trong khóa tu an lạc 102 tại Tu Viện Tường Vân, Bình Chánh

Tiễn Vong – TT Thích Bửu Chánh 2019

Đề tài pháp âm Tiễn Vong được thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại Gia Đình Phật Tử Ngộ Vũ Khánh, Chợ Lách Bến Tre

Buông tay cho nhẹ lòng – Sư Bửu Chánh 2019

Pháp âm video Buông tay cho nhẹ lòng được thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại Gia Đình Phật Tử Ngộ Vũ Khánh Trích: Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt

Độ đời hay đợi đồ – Thầy Thích Bửu Chánh 2019

Đề tài pháp âm video Độ đời hay Đợi đồ do thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TP HCM

Kinh Hiền Ngu – Thầy Thích Bửu Chánh

Chủ đề bài giảng Kinh Hiền Ngu Thầy Thích Bửu Chánh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam  Bản kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Kinh Hiền Ngu đề cập đến đặc tướng đặc tánh quả báo trong hiện tại và tương lai của 2 hạnh người hành thập ác nghiệp và hành thập thiện nghiệp. Thế Tôn dạy bài kinh này khi còn ở tịnh xá Cốc Cô Độc.